Školení hasičského a záchranného sboru města Bratislavy

12. 7. 2018 Posted by pjr In Novinky

26. 6. 2018 vyjel tým P&HE ve složení Tom Förchtgott a Pavel Čechovský do prostor Hasičského a záchranného útvaru hlavního města SR Bratislavy. Zde na vyžádání provedli školení místních hasičů a členů Policie SR v manipulaci a vyprošťování koní a jiných velkých zvířat