Naše služby

Veterinární záchranná služba koncepčně funguje jako kterékoliv jiné záchranné vozidlo pro lidi.

Akutní rychlá veterinární pomoc

u případů bezprostředně ohrožujících život zvířete.

Hlavním úkolem je vyproštění zvířete z nebezpečné situace, odborná první pomoc na místě události, stabilizace a převoz pacienta s odbornou posádkou (v doprovodu majitele zvířete) a předání na příjmu veterinární kliniky.

Akutním převozem se rozumí zejména:

 • transport zraněného zvířete po vyproštění – např. zapadlého v nevhodném terénu nebo uvízlého ve stísněném prostoru, po autonehodě, po živelné pohromě apod.
 • transport koně s kolikou – musí být co nejrychleji dopraven na kliniku! Optimální dojezdový čas do 60 minut. V rámci JmK volejte náš dispečink. V ostatních případech odvezte koně jakýmkoliv nejdostupnějším přepravníkem k odbornému zákroku.
 • transport v závěsné konstrukci  – převážíme velká zvířata s těžkým poraněním končetin (zchvácení kopyt, povrchová zranění, zlomeniny, poranění šlach a úponů…), nebo zvířata, která nemohou během jízdy sama kontrolovaně stát (ataxie, otrava, porucha krevního oběhu, porucha centrálního nervového systému, celkové vysílení organismu…)
 • přeprava vleže – ve stabilizované poloze vleže převážíme nehybná zvířata v hluboké nebo krátkodobé narkóze, používáme speciální polstrovanou podložku pro transport velkých zvířat.

Neakutní převoz pacientů

Dopředu plánovaná přeprava handicapovaných (zraněných, léčených, nemocných…) zvířat k veterinárnímu vyšetření a zpět, z důvodu změny majitele nebo ustájení, převoz mezi veterinárními klinikami, odvoz na rekonvalescenci apod.

Pohotovostní služba

Při důležitých jezdeckých událostech – rovinové, překážkové a vytrvalostní dostihy, všestrannost, historické akce (rekonstrukce bitev), filmová natáčení jezdeckých scén, zákroky jízdní policie atd., zkrátka všude tam, kde se koně dostávají do nebezpečných a rizikových situací…

Stavění ležících koní na nohy

Zejména u starých a vyčerpaných zvířat. Postavení na nohy zajišťujeme pomocí speciální mobilní trojnožky a zvedací popruhové sítě. Jde o náročnou a nebezpečnou práci, která vyžaduje zkušenosti a znalosti, z toho důvodu musí být vždy přítomen zkušený záchranář velkých zvířat. Přes všechny znalosti a dobrou techniku nemůžeme dát 100% garanci, že se zvíře po postavení udrží na nohou. Důvodů proč se zvíře neudrží na nohou je mnoho. Platí heslo “čím dřív je kůň postaven, o to větší jsou následující šance”. Doporučujeme zvíře do našeho příjezdu, je-li to možné, obracet z boku na bok.

Odchyt volně pobíhajících velkých zvířat

Zejména po požárech a jiných živelných pohromách a nehodách. Většinou se jedná o zvířata pastevního odchovu. Volně pobíhající zvířata ohrožují sama sebe, jiné osoby a další majetek. Pokud nemohou být odchycena normálně, pomáháme pomocí zařízení na odchyt nebo uspávací puškou.

Zapůjčení a konzultace závěsu ve stáji

Zapůjčíme speciální veterinární závěs do vaší stáje. V případě, že je pacient ošetřován místním veterinářem doma – např. při naštípnutí kosti, zchvácení kopyt, otrava atd. Koně s podobnou diagnózou si nesmí lehnout, protože při vstávání hrozí další zhoršení stavu. Instalací závěsného zařízení ve stáji dopřejete svému koni možnost odpočinku. Je nutné dopředu zajistit traverzu nebo hák s patřičnou nosností.

Osvětová činnost

jako např. ukázky a přednášky v průběhu tématických výstav, jiných jezdeckých a agrohospodářských akcí, prezentací Integrovaného záchranného systému, dětských dní, závodů, výstav, show, dnů zvířat apod. Praktickou částí přednášky je simulovaná ukázka záchrany koně (makety). Délka přednášky je 45-60 minut. Délka praktické ukázky je 20 minut. Více viz Ceník a zdroje financování.

Vzdělávací a preventivní činnost

Nabízíme speciální odborně-vzdělávací semináře na téma bezpečná manipulace s koňmi, bezpečnost a prevence úrazů koní a vyprošťování koní z krizových situací. To vše za pomoci modelu koně v životní velikosti a váze.

Základní ceník výuky prostřednictvím modelu koně:

 • doprava na místo výuky: 15,- Kč/km
 • asistence 2 vyučujících a pronájem modelu koně: 1200,- Kč/hod.

Konkrétní cena za výuku se stanovuje individuálně dle potřeb, přání a možností objednavatele.

Ceník a zdroje financování

Aktuální ceník Horse Emergency, z.s. (PDF)

Nejsme plátci DPH.

Převozy a záchranné akce týmu Horse Emergency se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb, na základě Objednávky (PDF).

Současný stav financování Veterinární záchranné služby

Veterinární záchranná služba Horse Emergency bohužel musí částečně fungovat na komerčním základě. Doposud se totiž nedaří zajistit tuto záslužnou činnost z jiných zdrojů. Doufáme, že během plnohodnotného provozu v blízké budoucnosti se tato situace zlepší a potřebné finance se najdou u státu, regionů, firem nebo soukromých subjektů.
Náklady na zřízení a provoz Záchranky se již šplhají do závratných částek a prozatím je financujeme z vlastních zdrojů a za pomoci dosavadních drobných dárců, kteří se rekrutují hlavně z okruhu blízkých příznivců koní.

Zdravý rozum nám napovídá, že poměrně vysoké částky za komerční zákrok by mohly spoustu majitelů demotivovat a celý záchranný systém by potom ztrácel svůj význam. Proto se snažíme alespoň částečně nutné prostředky na záchranné akce zajišťovat jiným způsobem. Podobně bychom rádi financovali i nezbytné technické dovybavení první varianty sanitky, další závěsná zařízení i nové speciální přepravníky.

Vize a plány financování do budoucna

 1. Mimoevropské fondy, granty, dotace ČR a regionů.
 2. Spolupráce s Nadacemi a Nadačními fondy.
 3. Prodej reklamy – jde samozřejmě o jistou formu sponzorských příspěvků od úspěšných firem. Pro potenciální partnery máme připravenu velmi zajímavou nabídku. Pokud vás oslovil opravdový humánní podtext celého konceptu, kontaktujte nás, prosím!
 4. Úzká spolupráce s IZS.
 5. Pojištění koně – probíhají jednání s Českou pojišťovnou o možnostech pojištění záchranné akce a akutního převozu na Veterinární kliniku. Zajistěte si financování záchrany vašeho koně touto formou. Buďte nároční, pokud jde o vaše zvíře. Jako majitel zvířete rozhodujete jak bude váš kůň zachraňován a transportován. Pokud chcete to nejlepší pro zvíře, sledujte tento web a brzy právě zde naleznete všechny informace o tomto pojišťovacím produktu.
 6. Zapojili jsme se do podpůrného projektu Givt.cz. Více podrobností jak sponzorovat naši činnost, aby vás to nestálo ani korunu najdete zde.

Tísňová nonstop linka