Naše vybavení

Sanitka

Je prvotním a nezbytným technickým zařízením. Jejím základem je speciálně upravený a vybavený přepravník zvířat , který splňuje všechny technické i legislativní nároky přepravy zvířat. Aby byla zajištěna maximální dostupnost ve složitém terénu je přepravník tažen výkonným terénním vozidlem.

Mobilní závěsná konstrukce

Je v přepravníku (sanitce) a může z něj vyjet nad zraněné zvíře (i ležící). Pacient se zavěsí do speciální popruhové sítě a systémem navijáků se zvedne nad povrch. Další velký naviják umístěný na přepravníku potom konstrukci i se zavěšeným zvířetem vtáhne do přepravníku. Záchrana v konstrukci je omezena rozměry pacienta – váha do 1.000 kg, kohoutková výška do 180 cm. Každý naviják, lanko, kladka i karabina jsou dimenzovány na více jak 1000 kg, stejně jako speciální otočná a brzděná kola konstrukce. Takto je snadné a nanejvýš humánní převážet pacienty např. se zlomeninami, kteří se bohužel doposud utráceli.

Speciální polstrovaná podložka

Je další variantou transportu postižených zvířat – převoz vleže. Je vyrobena z hladkého teflonu, takže ji lze velmi snadno smýkat po jakémkoliv povrchu. A jelikož i ona je napojena na velký naviják, může být i se zvířetem vtažena do sanitky. Podložka se používá v místech, kde nelze instalovat konstrukci (např. v prudkém svahu, nebo ve stísněných prostorách stáje). Dále jsou na ní přepravováni pacienti, které nelze zavěsit , např. kvůli nadlimitním rozměrům. I podložka a veškeré její zařízení jsou dimenzovány na více jak 1.000 kg.

Další vnitřní vybavení sanitky

Pro maximální pohodlí a kontrolu pacienta je sanitka vybavena registračním teploměrem, na který je napojena nucená ventilace a nezávislé topení, kamerovým systémem a nejdůležitějšími prvky prvotní odborné pomoci, jako jsou infuze, resuscitace apod. Výše popsaný systém je variabilní a lze jej použít i pro akutní převozy jiných velkých hospodářských nebo zvířat ze zoologických zahrad. V základním vybavení  sanity jsou i různé pomůcky pro vyproštění zvířat a speciální popruhy pro akutní vyzvednutí.

K akutnímu zvednutí velkého zvířete ze země v nepřístupném terénu používáme speciální nastavitelnou trojnožku s nosností až 2.000 kg.

Posádka

Posádku  tvoří speciálně vyškolení řidiči – záchranáři, odborně i legislativně na požadované úrovni. Není-li jiný zvěrolékař přítomen u pacienta na místě, je členem posádky i veterinární lékař.

nv-pos

Letecká záchranná služba

Spolupracujeme s poskytovateli leteckých služeb a v případě nutnosti zajišťujeme i vzlet vrtulníku pro vyproštění zvířete v těžkém terénu. Náklady na záchrannou akci jsou však v tomto případě tak vysoké, že je nutné takový případ řešit individuálně a konkrétně.

Tísňová nonstop linka